Tập thể CBGV, Nv trường THCs Phúc Hòa

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11