Lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS HCM 26/3/2019