Học tập suốt đời 2019

Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019"

 

Sáng ngày 07/10/2019 UBND xã Phúc Hòa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019"

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Văn Tiệp -Bí thư đảng ủy, chủ tich HĐND, chủ tich hội khuyến học xã, đ/c Trần Đức Hanh - phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã cũng trưởng các ban ngành trong xã, BGH trường MN, TH và các tầng lớp nhân dân cùng giáo viên, nhân viên và hơn 380 học sinh trường THCS Phúc Hòa