Đoàn viên Trường THCS Phúc Hòa

Đoàn viên trường THCS Phúc Hòa

Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022