GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Thôn Quất Du 1 - Xã Phúc Hòa - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang

Email:  C2phuchoaty@bacgiang.edu.vn

Điện thoại: 0987185979

 

Trường THCS Phúc Hòa được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-UB ngày 01/9/1989 của UBND huyện Tân Yên trên cơ sở tách từ trường PTCS Phúc Hòa. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích đất thuộc thôn Quất Du 1- xã Phúc Hòa- Huyện Tân Yên- Tỉnh Bắc Giang; nằm ở khu trung tâm của xã có thuận lợi về giao thông. Từ khi thành lập đến nay, liên tục nhiều năm trường đạt danh hiệu trường tiên tiến, một số năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Chất lượng giáo dục đào tạo của trường khá ổn định, nhiều năm gần đây trường luôn nằm trong tốp 5 các trường THCS trong huyện. Trường đạt trường chuẩn quốc gia lần thứ I năm 2009, lần thứ II năm 2015. Nhà trường có các tổ chức theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như: Hội đồng trường, Hội đồng giáo dục, các tổ chuyên môn, Hội đồng TĐKT, HĐKL được thành lập khi có học sinh vi phạm và các Hội đồng tư vấn; có Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội. Các tổ chức trong nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định. Từ khi thành lập đến nay Chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn luôn đạt vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn, Liên đội đạt khá trở lên; nhà trường liên tục đạt tiên tiến, được UBND các cấp tặng nhiều bằng khen, Công đoàn được Liên đoàn các cấp tặng nhiều bằng khen.

Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội, 2 tổ chuyên môn và tổ Văn phòng. Chi bộ liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn và Chi đoàn liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, Liên đội nhiều năm đạt xuất sắc. Nhà trường thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, quản lý tài chính tài sản đúng quy định, xây dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh. 100% cán bộ giáo viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành, không mắc các tệ nạn xã hội.

Nhà trường có 02 đ/c cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, 01 phó Hiệu trưởng), 02 đ/c có sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, được tập thể tín nhiệm, đều là đảng viên, đã tốt nghiệp trung cấp chính trị, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đạt trình độ trên chuẩn, đã được bồi dưỡng về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước có đủ năng lực để triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Trường có khuôn viên riêng biệt, ở trung tâm xã, có diện tích 5939.4m2, có cổng trường, tường rào, sân chơi, bãi tập, cây xanh, bóng mát đạt 11 tiêu chí của trường xanh - sạch - đẹp. Trường có 12 phòng học kiên cố đủ cho 12 lớp học 1 ca/ngày, có đủ các phòng phòng học bộ môn, sân chơi, bãi tập, sử dụng hiệu quả. Nhà trường có thư viện đồng bộ, các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập, giảng dạy; có các khu vệ sinh tự hoại, nhà xe và hệ thống nước sạch riêng cho CBGV và học sinh, 100% máy vi tính được nối mạng cáp quang. Nhà trường sử dụng kinh phí ngân sách do UBND huyện giao, quản lý tài chính theo chế độ quy định hiện hành, theo Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt việc công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định. Hàng năm được Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Nhà trường phối hợp hiệu quả với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, tu sửa cơ sở vật chất, khuyến học. Nhà trường luôn chủ động tham mưu với địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục lành mạnh.

Nhà trường tổ chức thực hiện tốt chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học, thực hiện giáo dục toàn diện, tich hợp rèn kỹ năng sống cho học sinh, bảo vệ môi trường vào các bộ môn văn hóa, công tác chủ nhiệm, công tác Đoàn Đội. Nhà trường thực hiện một hội đồng làm 2 nhiệm vụ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, duy trì tốt công tác phổ cập. 100% cán bộ, giáo viên biết khai thác thông tin trên mạng phục vụ các hoạt động dạy và học.